Allmänt om HEFTY/Jobbakutens behandling av personuppgifter

Vi på HEFTY är en underavdelning till Jobbakuten. Vi är måna om att skydda din personliga integritet. Jobbakuten ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Jobbakuten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, hur och för vilka ändamål den görs.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter